PEILIMPACT

Schatting van de impact van peilverhogingen en vernatting op nabijgelegen landbouwgebied in Vlaanderen

Projectaanpak

Het project start op 1 februari 2022 en loopt af op 31 januari 2023.

Doelstelling

De impact van stijging grondwaterpeil en toenemend vochtgehalte op opbrengst van veelvoorkomende teelten in Vlaanderen bepalen.

Landbouwworkshops en stuurgroep

De belangrijkste teelt-technische aandachtspunten ism landbouwers en proefcentra bepalen tijdens 3 participatieve landbouwateliers in de verschillende provincies. Programma van de workshops:

Literatuur

Systematische literatuurstudie over impactinschatting van de factoren aangegeven in de workshops

Modelleerkader en scenario’s

Uitbouwen van een modelinstrumentarium, toepassen op Vlaamse context en gedetailleerd testen voor 1 case-study

Het finaal rapport alsook het modelinstrumentarium zelf zal vrij beschikbaar zijn en gedocumenteerd worden zodat toepassing op specifieke gevallen/locaties mogelijk wordt voor alle geïnteresseerden.

Planning

Terug naar startpagina