PEILIMPACT

Schatting van de impact van peilverhogingen en vernatting op nabijgelegen landbouwgebied in Vlaanderen

Landbouwateliers

Heb je wel iets te vertellen over het thema, maar doe je dat liever samen met collega-landbouwers? Dan zijn de landbouwateliers iets voor jou!

Hoewel grondwater onzichtbaar is, heeft het een belangrijke invloed op je landbouwactiviteit. Het is een reserve bij droogte, maar teveel water in de wortelzone maakt het ook soms moeilijk om te telen. Na de voorbije droge zomers en de impact ervan op landbouw en natuur besteedt de overheid extra aandacht aan waterbeheer en het aanleggen van voldoende buffers en reserves. Toch zijn de effecten van het verhogen of verlagen van grondwaterpeilen op de landbouw niet altijd even goed gekend. Dit landbouwatelier wil telers samenbrengen om hun kennis over die effecten en goede praktijken te delen met elkaar. De onderzoekers zullen de aandachtspunten die naar voor worden geschoven ook gebruiken om een model te maken dat de invloed van grondwaterpeilen op de opbrengst van veel voorkomende teelten in Vlaanderen kan inschatten. Jouw inbreng uit de praktijk is dus van groot belang voor dat model.

Najaar 2022 Dialoog Eerste resultaten

Locatie: nog te bepalen - wellicht De Zegge

Wil je weten hoe diep het grondwater in je buurt zit, ga dan zeker eens kijken op de Grondwaterverkenner. Daar kan je alle bestaande grondwatermeetputten zien als blauwe bolletjes. Als je er eentje aanklikt, kan je de putgrafiek opvragen en de diepte van het grondwater onder het maaiveld bekijken. Interessant, toch?

Samenstelling van de begeleidende groep

PEILIMPACT wil aan de wieg staan van een tool die de impact van grondwaterpeilen, maar ook van droogte op de landbouwpraktijk kan inschatten. Daarom is het erg belangrijk van aan de start met stakeholders aan het istrumentarium te werken. Enerzijds zijn dat natuurlijk de landbouwers zelf. Anderzijds is er ook een bredere begeleidende groep waarin allerlei belanghebbenden het project kunnen opvolgen.

 • Anne Gobin - KULeuven/VITO
 • Hendrik Vandamme - ABS
 • Ilse Geyskens - Boerenbond
 • Jan Staes - UAntwerpen
 • Marie Verhassel - Dpt Landbouw en Visserij
 • Sven Defrijn - Boerenatuur
 • Tom Coussement - BDB
 • Thomas Vansteenkiste - VMM
 • Tine Bommarez - Dpt Landbouw en Visserij
 • Isabel Roldan - ILVO
 • Vincent Wolfs - Sumaqua
 • Dominique Huits - Inagro
 • Elise Vandewoestijne - PCG
 • Joris Denies - PSKW
 • Michel Vanombergen - Dpt Landbouw en Visserij
 • Geert Rogiers - VLM
 • Kris Van Nieuwenhove - Provincie Antwerpen
 • Marlies Demuijnck - Provincie Limburg
 • Lennert Damen - ANB
 • Piet Debecker - INBO

Ben je landbouwer en wil je dit project graag van dichter bij volgen? Laat dan zeker iets weten zodat we je in de stuurgroep kunnen opnemen.

Op dinsdag 19 april 13-15:00 zal de eerste online bijeenkomst van de begeleidende groep plaatsvinden.

Documenten

Documenten begeleidende groep #1: verslag & slides Terug naar startpagina