PEILIMPACT

Schatting van de impact van peilverhogingen en vernatting op nabijgelegen landbouwgebied in Vlaanderen

Het project

PEILIMPACT bepaalt de impact van stijging van het grondwaterpeil en van toenemend bodemvochtgehalte op de opbrengst van veelvoorkomende landbouwteelten in Vlaanderen. We gaan op zoek naar waterpeilen die ‘voldoende gunstig’ zijn voor de landbouw. Dit valt niet met eenvoudige richtwaarden te realiseren. De voor landbouw aanvaardbare waterpeilen hangen samen met het bodemtype, het gewas en de worteldiepte, de tijd van het jaar, … Om voor een specifieke situatie haalbare waterpeilen te bepalen maken we dus modelberekeningen voor een reeks uiteenlopende weerscenario’s en voor de gewassen die op een specifieke plaats geteeld worden. We overleggen met de landbouwers zelf uit verschillende regio’s in Vlaanderen om eventuele belemmeringen op hun landbouwactiviteit en belangrijke effecten op opbrengst, positief en negatief, en hun oorzaken mee te nemen in het evaluatiekader.

Meer weten?

Wil je graag meer weten over hoe we dit project precies aanpakken, wie het mee opvolgt en wat de planning is? Bekijk dan zeker de desbetreffende pagina’s van deze website.

Ben je landbouwer en heb je iets te vertellen over hoe grondwaterpeilen of natte omstandigheden jouw landbouwpraktijk beïnvloeden en hoe je daarmee omgaat? Neem dan zeker deel aan een van onze landbouwateliers waar jij aan het woord bent samen met je collega’s. Meer informatie…

Het team

Diana Estrella Tom Deswaef Sarah Garré
onderzoeker expert gewasmodellering expert water & landbouw

Contact

Heb je vragen in verband met dit project? Contacteer dan de projectcoördinator bij ILVO Sarah Garré.